Нашият Международен център по хранене

Нашият Международен център по хранене се простира на 730 декара земя. В него живеят около 450 кучета и 450 котки, чието единствено задължение е да ядат храна за домашни любимци.

Всичко, което правим в Международния център по хранене има за цел да ни увери, че всеки един от продуктите ни съдържа точните нива на хранителни вещества.

  • Анализираме съставките, за да се уверим, че отговарят на високите ни стандарти за качество.

  • Установяваме какво усилие е необходимо за усвояване на гранулите, за да направим плътността и консистенцията им подходящи за всеки етап от живота.

  • Анализираме газовете от животните в центъра. Искаме храните ни да бъдат приятни и на входа, и на изхода.

  • Анализираме миризмата, вкуса и усещането за нашите храни, за да сме сигурни, че животните ще ги обикнат.