Качество и безопасност

Доверете се на стандарта на Hill's

Доказан ангажимент за качество и безопасност.

Bowls of various grains, which are used in some Hill's pet food.

1Разработка на продукти

Hill's разполага с над 220 ветеринарни лекари, учени по храните, техници и експерти по хранене с докторска степен, които разработват всички храни на Hill's, за да посрещнат нуждите на Вашите домашни любимци.

PRODUCT DEVELOPMENT
PRODUCT DEVELOPMENT
Salmon, a high-quality ingredients used in Hill's pet food.

2Снабдяване със съставки

Ние ползваме съставки само от доставчици, чието производство отговаря на строгите стандарти за качество и които са одобрени от Hill's.

Ние не само проверяваме за безопасност всяка съставка, но също така анализираме профила на съставките на всеки продукт дали съдържа незаменимите хранителни вещества, за да гарантираме, че домашните Ви любимци получават задължителната, прецизна формула, от която се нуждаят.

A safety check is performed on recently produced pet food.

3Производство на продуктите

Ежегодно извършваме проверки на системите за качество във всички производствени бази, като гаранция за съответствие с високите стандарти, които Вашите домашни любимци заслужават.

Ние изискваме съответствие с Добрите производствени практики (Good Manufacturing Practices – cGMP) и високите стандарти за качество на Hill's, така че храната за домашните Ви любимци да се произвежда в чисти условия, при спазване на санитарните изисквания.

 

Ingredients

4Готовият продукт

Ежедневно провеждаме финални проверки за безопасност на всеки хранителен продукт на Hill's, за да сме сигурни, че храната за Вашите домашни любимци е безопасна.

Освен това, всички готови продукти се инспектират и тестват физически за наличие на ключовите хранителни вещества, преди пускането им на пазара, така че домашните любимци да получават един и същи, качествен продукт с всяка опаковка.