КОЕ Е НАЙ-ДОБРОТО ЗА
ДОМАШНИТЕ ЛЮБИМЦИ ДНЕС.
КОЕ Е
ПО-ДОБРОТО
ЗА ДОМАШНИТЕ ЛЮБИМЦИ
УТРЕ.

Hill’s Brand Horizon

Responsibly Made*

Всяка храна за домашни любимци на Hill’s е част от голямата визия на групата Colgate-Palmolive

Продуктите с този символ се произвеждат в заводи на Hill's Pet Nutrition, които са енергийно и водно ефективни, имат сертификат за нулев отпадък TRUE®️, спазват мерки за работна среда без трудови злополуки и прилагат етични трудови практики.

Снабдяване и производство със загриженост за вашите домашни любимци, нашите служители и планетата

Като поддръжници на науката, ние правим всичко възможно да минимализираме екологичния си отпечатък, да възстановяваме природните ресурси и да бъдем лидери в прилагането на етични и отговорни практики в нашата индустрия.

Всичките 6 производствени обекта на Hill’s са сертифицирани по програмата Total Resource Use and Efficiency (TRUE®️) за нулев отпадък

TRUE® е сертификационна програма за нулев отпадък, чрез която бизнесите получават оценка за постигнато намаляване на отпадъците и максимизиране на ресурсната ефективност.

За TRUE

map of hill’s manufacturing site locations in united states
map of hill’s manufacturing site locations in europe

Всеки продукт се прави със загриженост за благосъстоянието на вашия домашен любимец

Ние извършваме подробни тестове и проследяване, за да гарантираме, че всяка партида е годна за купичката на вашия любимец.

Микробиологични, вкусови, химически тестове и тестове за чужди тела

Микробиологични, вкусови, химически тестове и тестове за чужди тела

Щателен мониторинг и изследване за бактерии във всяка стъпка от производствения процес

Щателен мониторинг и изследване за бактерии във всяка стъпка от производствения процес

Всяка партида от храните на Hill’s минава през детайлни проверки на качеството

Всяка партида от храните на Hill’s минава през детайлни проверки на качеството

24-часово проследяване и локализиране по партида или съставка за пълна сигурност

24-часово проследяване и локализиране по партида или съставка за пълна сигурност

science diet and prescription diet dry pet food bags

Екологични опаковки

Като отдаден член на фондацията Ellen MacArthur, ние се стремим да намалим количеството пластмасови и други материали, използвани във веригата ни за доставки, и сме поели ангажимент да увеличим усилията си в областта на рециклирането.

Съвместно усилие за една по-голяма мисия

Ние работим с различни партньори, местни организации и сертифициращи фирми в опит да изградим по-устойчиви практики за производство на храни за домашни любимци по целия свят.

icon of open cardboard box

Carbon-conscious shipping

Ние работим за минимизиране на въглеродния си отпечатък, като намаляваме автотранспортните доставки чрез оптимизиране на размера на пратките, маршрутите и капацитета на ремаркетата.

image of pet parent feeding dog

История на трансформации

Ние правим храни за домашни любимци от 1939 г., затова знаем стойността на качествените съставки.

image of pet nutritian center worker petting cat

Ангажимент към иновации

Благодарение на нашия иновативен подход, вие и вашият домашен любимец винаги ще бъдете крачка напред.

Photo of boy petting dog in the grass

Даваме най-доброто отново и отново

Понастоящем работим опаковките на Hill’s да станат 100% рециклируеми. Проверете тук дали опаковката на вашата храна отговаря на изискванията.

Вижте цялата ни гама храни за домашни любимци

*Принципът „Отговорно производство“ (Responsibly Made) се прилага във всички производствени бази, притежавани и управлявани от Colgate-Palmolive. Аспектите, свързани с устойчивост и безопасност на съставките, отговорно снабдяване със суровини, устойчиво пакетиране и други, са представени на нашата страница по темата устойчивост. „LEED“ и свързаните лога са търговски марки, собственост на Американския съвет за устойчиво развитие (U.S. Green Building Council) и се използват с разрешение.